Μηνιαία Αρχειοθήκη: September 2009

Στης ακρίβειας τον καιρό … πώς να γίνω wahm;

Στης ακρί-άιντε βρε- στης ακρίβειας τον καιρό, θέλησα να γίνω wahm ή κάποιες φορές sahm (Stay At Home Mom)! Ας εξετάσουμε την οικονομική πλευρά του περιορισμού της εργασίας μιας μητέρας στο σπίτι. Αν υποθέσουμε ότι η εργασία από το σπίτι συνδέεται με μείωση των καθαρών αποδοχών (μερική απασχόληση) ή ακόμα

Περισσότερα…