Μηνιαία Αρχειοθήκη: December 2009

Επιστροφή μιας μητέρας στην εργασία: Συναισθήματα και πρακτικές δυσκολίες.

φωτογραφία από εδώ Οι περισσότερες μητέρες σήμερα έχουν να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή την επιστροφή στο στίβο της εργασίας, με πιο συχνή την εργασία εκτός σπιτιού. Ο νομοθέτης ορίζει ότι οι μητέρες επιστρέφουν στην εργασία τους το νωρίτερο 64 ημερολογιακές ημέρες μετά την πιθανή ημερομηνία τοκετού ενώ σχετικά πρόσφατα δίνεται μια

Περισσότερα…