Interview with Jacqueline – Συνέντευξη με την Jacqueline

Please tell us a few words about you and the kind of work you do from home.

My business, Nappy Makers, makes modern cloth nappies for parents who don’t want to use disposable nappies and when I started the business I was making the nappies myself from home. I still work from home and spend most of my time answering emails, ordering fabric and trying to promote the business while the nappies are now made by two ladies who own a local textiles business.

Πες μας δύο λόγια για σένα και για την εργασία σου από το σπίτι.

Η επιχείρησή μου, το Nappy Makers, παράγει σύγχρονες υφασμάτινες πάνες για γονείς που δεν θέλουν να χρησιμοποιούν πάνες μίας χρήσης και όταν ξεκίνησα τις έφτιαχνα μόνη μου στο σπίτι. Συνεχίζω να εργάζομαι στο σπίτι και τον περισσότερο χρόνο μου απαντώ σε e-mail, παραγγέλνω υφάσματα και προσπαθώ να προωθώ τη δουλειά μου, ενώ τις πάνες φτιάχνουν πλέον δύο κυρίες οι οποίες έχουν μια βιοτεχνία υφασμάτων στην περιοχή μας.

How did you decide to become a WAHM?

I started my business after my first child, my daughter Eve was born and when my second child, my son James was born, I decided that it was better for my family for me to stay at home and look after my young children and to try and work around them. Childcare in the UK is also very expensive and if I had gone back to my professional job all of my wages would have been used to pay for childcare.

Πώς αποφάσισες να γίνεις WAHM;

Ξεκίνησα την επιχείρησή μου αφού απέκτησα το πρώτο μου παιδί, την κόρη μου Ιβ και όταν γεννήθηκε και το δεύτερο παιδί μου, ο Τζέιμς, ο γιος μου, αποφάσισα ότι ήταν καλύτερο για την οικογένειά μου να μείνω στο σπίτι, να φροντίσω τα μικρά μου και να δοκιμάσω να εργαστώ στον ίδιο χώρο με αυτά. Επίσης, στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι παιδικοί σταθμοί και οι νταντάδες κοστίζουν πολλά χρήματα και αν είχα επιστρέψει στην κανονική μου εργασία θα κατέληγα να δίνω εκεί όλο τον μισθό μου.

What is in your opinion the greatest challenge of being a WAHM?

Finding the time to meet everyone’s needs and expectations. I have a full time job looking after my two children and when they have gone to bed I then start working on the business.

Ποια είναι κατά τη γνώμη σου η μεγαλύτερη πρόκληση για μια μητέρα που εργάζεται από το σπίτι;

Να βρίσκει τον χρόνο να ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες όλων. Η φροντίδα των δύο παιδιών μου είναι δουλειά πλήρους απασχόλησης και όταν πια αποκοιμηθούν, τότε ξεκινάω να εργάζομαι για την επιχείρησή μου.


How can your partner support you while being a WAHM?

My partner will often take the children to the park at the weekends leaving me to have some quiet time in the house if there is something that I need to do that requires a lot of concentration, for example doing my accounts or VAT returns. My partner also does most of the cooking and will look after the children so that I can get to the gym or go running so that I can have a little time to myself. Grandparents are also very important and if I must attend a meeting that takes place during normal business hours then my parents or my partner’s will often reschedule their plans so that they can babysit for me.

Ποιος είναι ο ρόλος του συντρόφου στο εγχείρημα αυτό;

Ο σύντροφός μου πηγαίνει συχνά τα παιδιά στο πάρκο τα σαββατοκύριακα για να μπορέσω να εργαστώ με την ησυχία μου στο σπίτι, αν υπάρχει κάτι που πρέπει να φροντίσω και να είμαι ιδιαίτερα συγκεντρωμένη, όπως για παράδειγμα όταν κάνω τα λογιστικά μου ή τις δηλώσεις ΦΠΑ. Επίσης, ο σύντροφός μου είναι εκείνος που αναλαμβάνει ως επί το πλείστον τη μαγειρική και προσέχει τα παιδιά για να καταφέρω να πάω στο γυμναστήριο ή για τρέξιμο και να μπορέσω να αφιερώσω λίγο χρόνο στον εαυτό μου. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Αν πρέπει να παρευρεθώ σε κάποια συνάντηση που γίνεται μέσα στο καθιερωμένο εργασιακό ωράριο, τότε οι γονείς μου ή οι γονείς του συντρόφου μου αλλάζουν συχνά το δικό τους πρόγραμμα για να κρατήσουν τα παιδιά και να με βοηθήσουν.

What are your working hours?

7am – 11.30pm. I am full time carer to my two young children and look after them from 7am when the get up in the morning till 7pm when they go to bed. I then have an hour to eat my evening meal and try and spend some time with my partner and by 8.30pm I am in the spare room working on the computer and I try and stop at 11.30pm and try and get to bed by 12pm. I do try and have Friday and Saturday evenings away from the computer though.

Ποιες ώρες προτιμάς να εργάζεσαι από το σπίτι;

Έχω αναλάβει πλήρως τη φροντίδα των δύο μικρών παιδιών μου και είμαι μαζί τους από τις 7 το πρωί που ξυπνάνε μέχρι τις 7 το βράδυ που πηγαίνουν για ύπνο. Ύστερα, αφιερώνω μία ώρα για να φάω το βραδινό φαγητό μου και να περάσω λίγη ώρα με τον σύντροφό μου και κατά τις 8.30 μ.μ. μεταφέρομαι στο διπλανό δωμάτιο για να δουλέψω στον υπολογιστή, προσπαθώντας να σταματώ στις 11.30 και να έχω ξαπλώσει μέχρι τις 12π.μ. Ωστόσο, κάθε Παρασκευή και Σάββατο προσπαθώ να έχω το βράδυ μου ελεύθερο μακριά από τον υπολογιστή.

What is the funniest thing you can recall from working at home?

Leaving the children in the kitchen with some paint while I went in to the adjoining computer room to try and quickly answer an email. When I returned finger painting had turned in to full body painting as well as an attempt to redecorate the kitchen. Fortunately the paint was washable but it was the sort of situation where if you didn’t laugh you would cry!

Ποιο είναι το πιο αστείο περιστατικό που θυμάσαι σαν εργαζόμενη από το σπίτι;

Άφησα κάποτε τα παιδιά στην κουζίνα με τις μπογιές τους και πήγα στο διπλανό δωμάτιο που έχουμε τον υπολογιστή για να προσπαθήσω να απαντήσω στα γρήγορα σε ένα μήνυμα. Όταν επέστρεψα, αντί για ζωγραφική με δαχτυλομπογιές αντίκρισα ζωγραφική σώματος καθώς και μια νέα διακόσμηση στην κουζίνα μου. Ευτυχώς, η μπογιές έβγαιναν με νερό αλλά και πάλι, ήταν μια από αυτές τις περιπτώσεις που αν δεν βάλεις τα γέλια, θα βάλεις τα κλάματα!

Do you have any tips for dealing with the kids and your work when they both need your attention?

I think that you can really only give your full attention to your kids or your work and when you try and please both at the same time you end up being very frustrated and I think that the children also know instinctively when you are not paying them your full attention. It can be very difficult but I have learned from experience that my family life is easier when I try and not work until the children have gone to bed.

Υπάρχει στη δουλειά σου από το σπίτι κάποιο μικρό μυστικό που σου λύνει τα χέρια στις δύσκολες στιγμές;

Πιστεύω ότι το παν είναι να δίνεις όλη σου την προσοχή είτε στα παιδιά σου είτε στη δουλειά σου, καθώς όταν προσπαθείς να αντεπεξέλθεις και στους δύο τομείς ταυτόχρονα καταλήγεις σε μεγάλο βαθμό να απογοητεύεσαι. Επίσης, πιστεύω ότι τα παιδιά καταλαβαίνουν από ένστικτο πότε δεν έχουν την απόλυτη προσοχή σου. Είναι όντως πολύ δύσκολο αλλά η πείρα μου έχει δείξει ότι η οικογενειακή μου ζωή είναι ευκολότερη όταν προσπαθώ να μην εργάζομαι ενώ τα παιδιά είναι ξύπνια.

What is your advice to moms considering working from home?

Do something that you love and truly believe in so that it doesn’t feel as though you are working.

Τι θα συμβούλευες μια μητέρα που σκέφτεται να ξεκινήσει μια νέα καριέρα ως WAHM;

Να κάνει κάτι που αγαπάει και πιστεύει πραγματικά ώστε να μην νιώθει ότι εργάζεται.

How long do you intend to work as a WAHM?

I think that now I will always be a WAHM, I love what I do and can’t imagine going back to the office job that I had before having my children.

WAHM τώρα, μέχρι πότε;

Όπως το βλέπω τώρα, θα είμαι πάντα μια WAHM, αγαπάω αυτό που κάνω και δεν μπορώ να με φανταστώ να επιστρέφω στη δουλειά γραφείου που είχα πριν γεννηθούν τα παιδιά μου.

We would like to thank Jacqueline for answering our WAHM questionnaire! Apart from working for the family business, Jacqueline is also a nappy advisor for Glasgow Real Nappy Network and arranges nappy meetings at the Glasgow area twice a month.

Ευχαριστούμε πολύ τη
Jacqueline για τη συνέντευξη που έδωσε στο Μητέρες και Εργασία από το Σπίτι. Η Jacqueline, εκτός από την εργασία της στην οικογενειακή επιχείρηση, είναι και σύμβουλος (πλενόμενης) πάνας για το Glasgow Real Nappy Network και οργανώνει συναντήσεις πάνας δύο φορές το μήνα στην περιοχή της Γλασκόβης. Η μετάφραση του ερωτηματολογίου και των απαντήσεων έγινε από τη Διόνα.

Ενημερωθείτε για νέες αναρτήσεις εισάγοντας το email σας εδώ:
Posted in Συνεντεύξεις, ερωτηματολόγιο WAHM
Tags: , , ,
0 σχόλια στα “Interview with Jacqueline – Συνέντευξη με την Jacqueline
1 Pings/Trackbacks για "Interview with Jacqueline – Συνέντευξη με την Jacqueline"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>