Συνέντευξη με την Mary, συμβουλές για την εργασία από το σπίτι

Η Mary είναι αμερικανίδα ελληνικής καταγωγής που ζει με την οικογένειά της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη σημερινή συνέντευξη, μας μιλάει για την επιλογή της να εργαστεί από το σπίτι, τις διαφορετικές δουλειές που έχει αναλάβει και τις «κακοτοπιές» που πρέπει να αποφεύγουμε όταν ξεκινάμε να εργαζόμαστε ως WAHM. Με τον σύζυγό της διατηρούν τη δική τους επιχείρηση και αναλαμβάνουν φωτογραφίσεις. Η ιστοσελίδα τους είναι υπό κατασκευή αλλά μπορείτε να τους επισκεφθείτε στο facebook. Η φωτογραφία της ανάρτησης δημοσιεύεται με την ευγενική τους παραχώρηση.

Please tell us a few words about you and the kind of work you do from home.
Currently I am partnering w/ my husband in a photography business.It is still in the beginning phases however, I am responsible for finding our clients, doing the marketing, & getting a website started…that sort of thing. I am also about to start working with a real estate agent who needs me to call on people trying to sell their homes and switch them over to use him as their realtor. I will be working around my son’s schedule making calls from home.

Πες μας δύο λόγια για σένα και για την εργασία σου από το σπίτι.
Έχουμε μαζί με τον σύζυγό μου μια επιχείρηση και αναλαμβάνουμε φωτογραφίσεις. Είναι ακόμα στα πρώτα στάδια και η δική μου αρμοδιότητα είναι η αναζήτηση πελατών, το μάρκετινγκ, το στήσιμο της ιστοσελίδας και ό,τι άλλο σχετικό χρειάζεται. Πρόκειται επίσης να ξεκινήσω συνεργασία με ένα κτηματομεσιτικό γραφείο. Θα επικοινωνώ τηλεφωνικά με υποψήφιους που ενδιαφέρονται να πουλήσουν το σπίτι τους και θα τους ενημερώνω ώστε να επιλέξουν το συγκεκριμένο γραφείο για εκπρόσωπό τους. Θα εργάζομαι τις ώρες που μπορώ ανάλογα με το πρόγραμμα του γιου μου, κάνοντας τα τηλεφωνήματα από το σπίτι.

How did you decide to become a WAHM?
I never knew the option was available until I had my son. I was introduced to a virtual recruitment office by a friend of a friend who was a WAHM for some time. She gave me the information and I applied. I was later hired as a recruiter for an investment company. I truly enjoyed it and stayed with them for almost 2 years. I also advanced within the company very quickly and was making very good money. For a first time experience, it was wonderful. There are many ‘scams’ for WAHM’s and I was lucky to have found a legitimate company. Unfortunately, that company was sold without notice and I was then without a job until recently.

Πώς αποφάσισες να γίνεις WAHM;
Δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα μέχρι που απέκτησα τον γιο μου. Με σύστησε σε μια εταιρεία εικονικών γραφείων η φίλη μιας δικής μου φίλης που ήταν WAHM για αρκετό καιρό. Με ενημέρωσε και έκανα αίτηση για να εργαστώ. Με προσέλαβαν λίγο αργότερα ως υπεύθυνη νέων υποψήφιων συνεργατών μιας επενδυτικής εταιρείας. Μου άρεσε πολύ και η συνεργασία μας κράτησε σχεδόν 2 χρόνια. Είχα γρήγορη εξέλιξη στην εταιρεία και ένα πολύ καλό εισόδημα. Για πρώτη εμπειρία, ήταν τέλεια.
Υπάρχουν πολλές «κομπίνες» που υπόσχονται εργασία από το σπίτι και ήμουν τυχερή που βρήκα μια νόμιμη εταιρεία. Δυστυχώς, η συγκεκριμένη εταιρεία πουλήθηκε ξαφνικά και βρέθηκα χωρίς δουλειά μέχρι σχετικά πρόσφατα.

What is in your opinion the greatest challenge of being a WAHM?
The greatest challenge in my opinion is juggling your time. Its hard to dedicate ‘work time’ while you’re home and your child is in the other room. I always felt guilty that I wasn’t giving him my full attention even though we were in the same house. You definitely need to organize your time. Have a set schedule if possible so that when you work you’re efficient, and then you’ll have time to give your child and take care of everything else in the house as well.

Ποια είναι κατά τη γνώμη σου η μεγαλύτερη πρόκληση για μια μητέρα που εργάζεται από το σπίτι;
Η μεγαλύτερη πρόκληση κατά τη γνώμη μου είναι η διαχείριση του χρόνου. Είναι πολύ δύσκολο να έχεις αποκλειστικό «χρόνο εργασίας» ενώ βρίσκεσαι στο σπίτι σου και το παιδί σου είναι στο διπλανό δωμάτιο. Ένιωθα πάντα τύψεις επειδή δεν του έδινα την αμέριστη προσοχή μου, παρόλο που βρισκόμασταν κάτω από την ίδια στέγη. Πρέπει να είσαι οπωσδήποτε οργανωμένος όσον αφορά στον χρόνο σου. Πρέπει να έχεις σταθερό πρόγραμμα, αν είναι δυνατόν, έτσι ώστε να αποδίδεις όταν εργάζεσαι και να σου μένει χρόνος να αφιερώσεις στο παιδί σου και στη φροντίδα του σπιτιού.

How can your partner support you while being a WAHM?
The best support I’ve found is understanding. Until you get into a ‘rhythm’ its hard to keep up with the house, dinner, etc. so if your partner is supportive and helps with things they may not necessarily be doing on an everyday basis that tends to take away some pressures.

Ποιος είναι ο ρόλος του συντρόφου στο εγχείρημα αυτό;
Η καλύτερη συμπαράσταση για μένα είναι η κατανόηση. Μέχρι να μπεις σε έναν «ρυθμό», είναι δύσκολο να προλαβαίνεις το σπίτι, το φαγητό κ.λπ. Έτσι όταν ο σύντροφός σου σε στηρίζει και σε βοηθάει σε διάφορα πράγματα, όχι απαραίτητα σε καθημερινή βάση, σε κάνει να νιώθεις λιγότερο πιεσμένη.


What are your working hours?
With my previous work it was somewhere around 11:00 am until about 4-5:00 pm…with breaks as needed. Now I will be working primarily 10:00am until noon and occasionally until 2pm. But the hours are flexible so that if I can’t work in the morning but have time in the afternoon I will be able to make calls then. It’s going to be a very flexible schedule.

Ποιες ώρες προτιμάς να εργάζεσαι από το σπίτι;
Στην παλιά μου δουλειά εργαζόμουν περίπου από τις 11 π.μ. μέχρι τις 4-5 μ.μ.. με διαλείμματα όποτε χρειαζόταν. Τώρα θα εργάζομαι κυρίως από τις 10 π.μ. μέχρι το μεσημέρι και μερικές φορές μέχρι τις 2 μ.μ. Ωστόσο, το ωράριο είναι ευέλικτο έτσι ώστε αν δεν μπορώ να εργαστώ το πρωί αλλά έχω χρόνο το απόγευμα, θα μπορώ να κάνω τα τηλεφωνήματα τότε. Το πρόγραμμα θα έχει μεγάλη ευελιξία.


What is the funniest thing you can recall from working at home?
The funniest thing I can remember is: with my previous work my clients didn’t know I was working from home. I was supposed to give them the impression I was working in an office. Well, one day my son started screaming and crying in the middle of a conversation with a client and all I could do was put the caller on hold…I went and took care of my son and when I returned to the caller I said that there was a screaming child in the lobby of my office and that I had to close my office door for more pricacy?? I think they believed me?

Ποιο είναι το πιο αστείο περιστατικό που θυμάσαι σαν εργαζόμενη από το σπίτι;
Θυμάμαι το εξής αστείο: στην παλιά μου δουλειά οι πελάτες δεν γνώριζαν ότι εργάζομαι από το σπίτι. έπρεπε να δίνω την εντύπωση ότι εργάζομαι σε γραφείο. Έτσι λοιπόν, μια μέρα ο γιος μου άρχισε να ουρλιάζει και να κλαίει στη μέση της συζήτησης που είχα με έναν πελάτη και το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να βάλω την κλήση σε αναμονή… Πήγα να φροντίσω τον γιο μου και όταν επέστρεψα είπα στον συνομιλητή μου ότι υπήρχε ένα παιδάκι που φώναζε στον χώρο υποδοχής του γραφείου
και έπρεπε να σηκωθώ να κλείσω την πόρτα μου για να μπορώ να έχω ησυχία! Λέτε να με πίστεψε;

Do you have any tips for dealing with the kids and your work when they both need your attention?
The only thing I can suggest (especially when they’re younger and don’t understand) is save whatever activity tends to occupy the child’s time the most for when you have to work. If you keep it from them all day, when they’re finally exposed to it, their attention will stay focused. The other thing I did was make friends with other mom’s and schedule baby sitting swap days…which means, you can arrange 2-3 days a week for your child to go to a friends house while you work and in return you watch their child 2-3 days a week in order for the other mom to get things done. That way no one has to pay anyone for babysitting services? Unfortunately, there are times when nothing works and you just have to take care of your child….set work aside and give your child the attention they need until they’re satisfied before you can begin working again otherwise you’ll just stress yourself out.

Υπάρχει στη δουλειά σου από το σπίτι κάποιο μικρό μυστικό που σου λύνει τα χέρια στις δύσκολες στιγμές;
Το μόνο που μπορώ να προτείνω (ειδικά όταν τα παιδιά είναι μικρότερα και δεν καταλαβαίνουν) είναι να φυλάμε τις δραστηριότητες με τις οποίες απασχολούνται περισσότερο για την ώρα που πρέπει να εργαστούμε. Αν δεν είναι κάτι που το κάνουν όλη μέρα, όταν ασχοληθούν με αυτό η προσοχή τους δύσκολα θα αποσπαστεί. Κάτι άλλο που έκανα ήταν να ανταλλάσσω ημέρες φύλαξης με άλλες μητέρες… δηλαδή, κανόνιζα 2-3 ημέρες την εβδομάδα να είναι το παιδί μου στο σπίτι μιας φίλης μου ενώ εργαζόμουν και άλλες 2-3 ημέρες είχα εγώ τα παιδιά στο δικό μου σπίτι ώστε να κάνει η άλλη μητέρα τις δουλειές της. Έτσι δεν πληρώναμε και μπέιμπι σίτερ. Δυστυχώς υπάρχουν και οι στιγμές που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα παρά να φροντίσεις το παιδάκι σου…. να αφήσεις στην άκρη τη δουλειά σου και να στρέψεις όλη σου την προσοχή στο παιδί μέχρι να ησυχάσει και τότε μπορείς να επιστρέψεις σε αυτό που κάνεις, αλλιώς θα πιεστείς και εσύ η ίδια.

What is your advice to moms considering working from home?
First and foremost, make sure it is a legitimate opportunity and not just a ‘get rich quick’ scheme. Research the company/opportunity and talk to others who work there and see how they like it. Its definitely a challenge and not everyone is cut out for it. Its is difficult being stuck in the house all day and it can start to drive you crazy. The key is staying organized I think. If you have a plan everyday its not so overwhelming.

Τι θα συμβούλευες μια μητέρα που σκέφτεται να ξεκινήσει μια νέα καριέρα ως WAHM;
Πρώτα και κύρια πρέπει να βεβαιωθεί ότι πρόκειται για νόμιμη εργασία και όχι για κάποια απάτη από αυτές που υπόσχονται «εύκολο και γρήγορο κέρδος». Ερευνήστε για την εταιρεία/την προσφορά εργασίας και μιλήστε με άλλους που έχουν εργαστεί εκεί και ζητήστε τη γνώμη τους. Σίγουρα είναι μια πρόκληση και δεν ταιριάζει σε όλους. Είναι δύσκολο να κλείνεσαι στο σπίτι όλη μέρα και μπορεί να τρελαθείς. Η λύση νομίζω είναι να είσαι οργανωμένος. Αν έχεις κάθε μέρα το πρόγραμμά σου, δεν χάνεις τον έλεγχο της κατάστασης.

How long do you intend to work as a WAHM?
As long as the opportunities are there I will keep doing it. I love the flexibility. I love that I don’t have to report to anyone in an office. I don’t have to be anywhere by a certain time and I can work at my own pace.

WAHM τώρα, μέχρι πότε;
Για όσο διάστημα υπάρχουν ευκαιρίες θα συνεχίσω να το επιλέγω. Μου αρέσει πάρα πολύ η ευελιξία. Μου αρέσει πάρα πολύ που δεν χρειάζεται να έχω προϊστάμενο όπως συμβαίνει σε ένα γραφείο. Δεν χρειάζεται να βρίσκομαι σε συγκεκριμένο μέρος συγκεκριμένη ώρα και μπορώ να εργάζομαι με τον δικό μου ρυθμό.

Ενημερωθείτε για νέες αναρτήσεις εισάγοντας το email σας εδώ:
Posted in Συνεντεύξεις, ερωτηματολόγιο WAHM
Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>