Η ιδέα!

Μας αρέσει το Διαδίκτυο, η επικοινωνία και η γνωριμία με οτιδήποτε βοηθάει έναν εργαζόμενο με έδρα το σπίτι. Έτσι ξεκίνησε η ιδέα για το Μητέρες και Εργασία από το Σπίτι!