Γνωριμία με την εργασία από το σπίτι, για μητέρες και όχι μόνο.

MammasWorkAtHome.eu

Η ιδέα!

Μας αρέσει το Διαδίκτυο, η επικοινωνία και η γνωριμία με οτιδήποτε βοηθάει έναν εργαζόμενο με έδρα το σπίτι. Έτσι ξεκίνησε η ιδέα για το Μητέρες και Εργασία από το Σπίτι!