Γνωριμία με την εργασία από το σπίτι, για μητέρες και όχι μόνο.

MammasWorkAtHome.eu

Ο σκοπός!

Ποιος είναι ο σκοπός του Μητέρες και Εργασία από το Σπίτι;

Θέλουμε να δημοσιοποιούμε νέα γύρω από μια επαγγελματική επιλογή που κερδίζει όλο και περισσότερους χαρούμενους επαγγελματίες.

Ποιος ΔΕΝ είναι ο σκοπός αυτού του ιστοχώρου;

Δεν είμαστε γραφείο ευρέσεως εργασίας αν και πολύ θα το θέλαμε να υπάρχουν θέσεις εργασίας για όλους!